KINDERBOUWWEEK 


DINSDAG 24 t/m VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Inschrijven alleen via internet vanaf woensdag 7 juli

maximaal 100 kinderen!

De kinderbouwweek is vol, je kunt niet meer inschrijven!

meer info vind je hier

***

HOUT OM TE BOUWEN GEZOCHT

Hout en ander knutselmateriaal voor de bouwweek kunnen we altijd gebruiken.

We kunnen hout gebruiken waar kinderen mee kunnen timmeren.
Leuk materiaal voor de kinderen zijn: houten latten en planken, houten kastjes, deurtjes, kistjes, kratjes e.d.
Maar GEEN geïmpregneerd (tuin)hout en hardhout, laminaat of sterk verontreinigd hout!


Omdat we voor het hout geen opslagmogelijkheden hebben vragen we u dat te brengen op:

zaterdag 21 augustus tussen 10:00 uur en 16:00 uur

Bij Esterade staat aangegeven waar u het neer kunt leggen.

Alvast hartelijk dank!

 -------------------------------- 

zondag  12 september

KOFFERBAKVERKOOP
achter op het veld van Esterade

10.00 - 17.00 uur
Gratis entree

***

REGELS VOOR DEELNAME:

Grondplaats € 5,- vooraf reserveren verplicht!
De grondplaatsen zijn ongeveer 5x5m
Je auto komt binnen deze afgebakende plek te staan
Op volgorde van binnenkomst worden de plekken aangewezen
Tussendoor kun je niet met de auto weg
Wat over is moet mee naar huis, de plek moet schoon worden achtergelaten

Je kunt HIER een grondplaats reserveren.

 -------------------------------- 

 Vrijdag 17 september

"Back to School"

19.30 - 21.30 uur

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

Entree: € 2,-  Met partypas € 1,50

 

  --------------------------------

 

Wijk Estersveld, wijk de Stoof en de nieuwe gemeente Land van Cuijk
 
Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Om te zorgen dat de nieuwe gemeente toch dichtbij inwoners en ondernemers blijft staan, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Daar is dit jaar al mee begonnen.
  
Kernen CV
Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan een Curriculum Vitae; het Kernen CV. Met dit Kernen CV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad.
Voor het opstellen van dit Kernen CV is er per dorp of wijk een bouwteam actief. Een bouwteam bestaat uit 6 tot 15 inwoners/ondernemers en wordt samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In het Kernen CV komt te staan wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente.
Alle Kernen CV’s vormen de basis voor kernendemocratie.
 
Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?
Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente, bij een gemeente met 33 kernen wordt dat iets lastiger. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. 
Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren
Als wijkraad Esterveld / de Stoof gaan wij nu aan de slag met het vormen van het bouwteam voor onze beide wijken.
Het gaat in totaal over 2 bijeenkomsten die waarschijnlijk in september zullen gaan plaatsvinden. Voor het samenstellen van het bouwteam hanteren we hierbij een aantal criteria:

-Beide wijken zijn evenredig in het bouwteam vertegenwoordigd.
-Het bouwteam is voldoende veelzijdig.

Hiermee bedoelen we dat er voldoende diversiteit is. Denk aan goede mix van, inwoners, ondernemers, zorg- & welzijnsinstanties, verenigingen en stichtingen. 
Er wordt een constructieve bijdrage verwacht.    
 

Wil je jezelf hiervoor opgeven?  
Stuur een mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Meer informatie
Meer hierover kun je nog vinden op de website: www.onslandvancuijk.nl


Of bekijk het Youtube filmpje via: https://youtu.be/2LvzvfOafOY
 

 --------------------------------

 

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

  

 

 

Ruilbieb ook in vakantietijd buiten

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor meer kinderboeken, kook-, natuur- en informatieve boeken.U kunt een of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen.Bij slecht weer staat deze kast binnen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken.

Tussen ca.10.00 en ca.19.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb. Tijdens de vakantieperiode kunnen deze tijden iets afwijken.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 -------------------------------- 

        

AED wordt geplaatst in de van Riemsdijcklaan


Nieuwe AED in Estersveld

Via de Hartstichting kon je kans maken op een AED voor je buurt.
De van Riemsdijcklaan 24 viel precies in het midden van de plek waar nog een AED nodig was in onze wijk.
Er werd aangemeld en al gauw kwam er bericht dat er eentje werd geplaatst!
Vanaf 1 juni is deze aangemeld en actief! Dat wil zeggen dat bij een noodmelding deze AED kan worden ingezet!
Zo is onze buurt weer een stukje hartveiliger!

De AED's in onze wijk zijn te vinden onder het blokje AED

 -------------------------------- 

 

 

 

-datum volgt-

20.00-22.00 uur

 

Hoofdprijs: 125 euro

geld- en goederenprijzen

gratis deelname aan Jackpot

 

  --------------------------------  

  

-datum volgt-

 

 FILMPJE KIJKEN, GAMEN, SPELLETJES DOEN,

EFFE CHILLEN

 Voor wie:


 JONGEREN VAN 12 T/M 15 JAAR

Merlet- en Maaswaalcollege*

(*voor alle jongeren uit Grave die naar het voortgezet onderwijs gaan)

 Tijd:

19.00-21.30 uur

 
Entree: 

 GRATIS entree

 i.s.m. jeugd en jongerenwerk Sociom

 

--------------------------------

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------