WIJKGEBOUW ESTERADE
BESTAAT 40 JAAR !

 --------------------------------  

Let op! Esterade heeft horecagelegenheid in de zaal.

Voor deelname aan activiteiten in de zaal van Esterade is het CORONATOEGANGSBEWIJS nodig!

Inloop voor de bieb kan zonder CTB, ook voor vragen kunt u altijd binnen lopen.

In de hal en de toiletten is een mondkapje verplicht!

 --------------------------------   

Ivm de huidige coronaregels gaat de disco niet door

 

 -datum volgt-

disco

 

19.30-21.30 uur

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar


entree 2,- met partypas 1,50

 

 --------------------------------

 

6 februari

20.00-22.00 uur

geld- en goederen prijzen

Inschrijven verplicht KLIK HIER

 --------------------------------

  

 chillen, spelletjes doen, 

filmpje kijken, gamen

 

-datum volgt-

19.00-21.30 uur

 

12 t/m 15 jaar

Merlet- en Maaswaalcollege e.d.

 GRATIS entree

 i.s.m. jeugd en jongerenwerk Sociom

Coronatoegangsbewijs nodig vanaf 13 jaar! 

--------------------------------  

Oud Papier 

Op de donderdagen, vanaf 6 januari a.s., om de 2 weken (oneven weeknummers), van 16.00 uur tot 19.30 uur, kan het oud papier afgeleverd worden in de (tijdelijke) containers op het parkeerterrein van het voormalige hockeyterrein, hoek Stoofweg/ Muntlaan (naast de brandweerkazerne)

Het oud papier dient goed verpakt te zijn, lege dozen graag plat maken en geen plastic verpakkingsmateriaal gebruiken. Alléén oud papier en karton kunnen worden geaccepteerd. Dozen met ander verpakkingsmateriaal, zoals noppenfolie en piepschuim, moeten worden geweigerd. Voor de juiste datums zie het blokje wijk-en buurtbeheer pagina algemeen bovenin.

--------------------------------

 
 
 
 

 

 

 

KernenCV Grave Estersveld - De Stoof 

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben wij met een bouwteam (samengesteld door de wijkraad) een KernenCV opgesteld. In dit KernenCV staan de belangrijkste kenmerken, sterke en minder sterke punten en focuspunten voor de toekomst. We hebben dit document gemaakt tijdens twee bijeenkomsten waarbij we met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van onze wijken. We werden daarin begeleid door twee externe moderatoren (in opdracht van de gemeente Land van Cuijk i.o.).

We willen natuurlijk graag dat ook u zich kunt vinden in dit KernenCV. Geef aan wat u belangrijk vindt voor uw dorp door te reageren op het KernenCV. Wij bekijken als bouwteam hoe we uw opmerkingen op een goede manier in ons verslag kunnen verwerken.

U vindt het kernen CV van onze wijk Estersveld - de Stoof op de website: 

Probeer in uw reactie vooral uw behoefte aan te geven en niet meteen de concrete oplossing. Dat is namelijk pas de volgende stap als de gemeente daadwerkelijk is gestart.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken en uw reactie!

 

-------------------------------

 

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

 

 

Ruilbieb

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor meer kinderboeken, kook-, natuur- en informatieve boeken. U kunt een of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen. Bij slecht weer staat deze kast binnen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken.

Tussen ca.10.00 en ca.17.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 -------------------------------- 

Reanimatie met AED

Op maandag 4 oktober hebben 13 deelnemers uit onze wijk de reanimatiecursus met AED gevolgd.
Het was een leuke leerzame avond. En aan het eind van de avond was iedereen geslaagd!
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd! Dankzij jullie is onze wijk weer een stukje hartveiliger!

 -------------------------------- 

 


Wij zijn op zoek naar een

 BESTUURSLID WIJK-  EN BUURTBEHEER

Ben jij betrokken bij de wijk? 

Wijkraad Estersveld /de Stoof zet zich, naast het organiseren van activiteiten, ook in om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.
Regelmatig is er overleg met gemeente en alle wijk- en dorpsraden in de gemeente Grave. Daar worden zaken besproken zoals het groenbeheer, verkeersveiligheid het speelruimteplan etc.

Heb jij interesse in deze vrijwilligersfunctie?
Stuur dan een mailtje naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -------------------------------- 
 

 

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------