Welkom op de website van
Wijkraad Estersveld - de Stoof

Herontwikkeling voormalige locatie “De Sprankel”.

Herontwikkeling voormalige locatie “De Sprankel”
Op de hoek van de Essinklaan en de Estersveldlaan in Grave was basisschool De Sprankel gevestigd. In 2018 verhuisde deze school echter naar nieuwbouw op het Visioterrein Grave-Oost. Het oude schoolgebouw werd in het voorjaar van 2019 gesloopt en het vrijgekomen terrein werd ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.


De gemeente is momenteel in overleg met de Jumbo over de herinrichting van het terrein van de voormalige basisschool "De Sprankel".