Welkom op de website van
Wijkraad Estersveld - de Stoof

Wijk-buurtbeheer Algemeen

 

Algemeen
Wijkraad Estersveld – de Stoof zet zich, naast het organiseren van activiteiten, ook in om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.

Om die reden zijn we aangesloten bij het platformoverleg van alle wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk. Met hen praten we over kansen die we zien, wat we daarin samen kunnen doen of hoe we elkaar kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk richting geven aan het versterken van het AED netwerk in Grave.

Ook zitten we regelmatig met de Gemeente Land van Cuijk om de tafel om zaken te bespreken die te maken hebben met de leefbaarheid van onze wijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meepraten over het groenbeheer in de wijk en het speelruimteplan.


Verder zijn we regelmatig te vinden bij bijeenkomsten die gaan over de leefbaarheid in de wijk.