Welkom op de website van
Wijkraad Estersveld - de Stoof

Wijkraad

Wijkraad Estersveld/De Stoof zet zich in voor de leefbaarheid van de wijken Estersveld en De Stoof. Zij overlegt met Gemeente en bewoners over allerlei zaken die spelen op het gebied van onder meer verkeersveiligheid en groenonderhoud. En ze organiseert al sinds 1978 tal van activiteiten voor jong en oud. De meeste activiteiten vinden plaats in en rondom wijkgebouw Esterade. Elke maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd waarin de activiteiten van de wijkraad en het nieuws uit de wijken Estersveld en De Stoof worden vermeld. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail naar info@esterade.nl of ga naar het blokje "nieuwsbrief" boven in de balk.

BESTUUR
Het bestuur van de Wijkraad wordt momenteel gevormd door

  • Ria Willems, voorzitter
  • Hannie Peperkamp, secretaris
  • Noud Rossen, penningmeester
  • Els Barten
  • Ellen Oppers
  • Esther Smits
  • Jocko Wittenaar
  • ??? (wij zoeken nog een nieuw bestuurslid voor wijk- en buurtbeheer!)

Het bestuur wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers.


Adres wijkgebouw Esterade en postadres vereniging:
Vereniging Wijkraad Estersveld/De stoof
Estersveldlaan 41
5361 HR Grave
e-mail:  info@esterade.nl / verhuur materialen en zaal: verhuur@esterade.nl of bel 06-23123072
internet: www.esterade.nl
IBAN: NL35 RABO  0151 3692 83