40 JAAR ESTERADE MET EEN KONINKLIJK TINTJE


Tijdens het jubileumfeest t.g.v. het 40-jarig bestaan van Esterade werden 2 vrijwilligsters van het eerste uur beloond met een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange, belangeloze inzet. Els Barten en Hannie Peperkamp werden in het bijzijn van familie en mede-vrijwilligers, terecht in het zonnetje gezet door burgemeester Hillenaar. Zij zetten zich al 40 jaar of meer in voor jeugd- ,en volwassene wijkbewoners in wijkgebouw Esterade en ook daarbuiten.
Onder luid applaus van het eveneens aanwezige publiek werd hen de koninklijke onderscheiding opgespeld. 

Els en Hannie: Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!
Deze is dik verdiend!

******

Het was een zeer geslaagd jubileumfeest.
Wij willen De Havenmuzikanten, het Stadskoor Grave en Schipperskoor de Maessanghers hartelijk danken voor hun muzikale bijdrage. 
De vele bezoekers hebben genoten van deze optredens. 
Mede dankzij het zonnetje, hebben niet alleen zij kunnen genieten, maar ook de jeugd heeft volop gebruik gemaakt van de buiten-attracties.
Al met al een geweldig geslaagde dag, waar wij met dankbaarheid op terug kijken. Foto's volgen nog.

 --------------------------------

 

 vrijdag 13 mei

19.30-21.30 uur

 

 leeftijd: 8 t/m 12 jaar

entree € 2,- met partypas € 1,50

 --------------------------------

Zeskamp Visio, Wijkraad en Sociom in Esterade

WOENSDAG  18 MEI
 
14.30 - 16.00 UUR
 
Op woensdagmiddag 18 mei zijn de jongeren van Visio (tussen de 10 en 17 jaar) samen met de kinderen en tieners uit de Stoof/Estersveld van harte welkom op de zeskamp die we met droog weer gezamenlijk willen organiseren in en rond Esterade. Tussen 14.30 uur en 16.00 uur zullen er van allerlei spellen op het terrein te spelen zijn voor jeugd met en zonder visuele beperking. Het meedoen aan de activiteit is gratis en je hoeft je er van te voren niet voor op te geven. Wandel Esterade rond 14.30 uur gewoon binnen! De Zeskamp is een initiatief van Noa Geerts vanuit haar afstudeerproject bij Visio; de stagiaires van Sociom en de vrijwilligers van de wijkraad werken daar graag aan mee.

 --------------------------------

  

 chillen, spelletjes doen, 

filmpje kijken, gamen

 

vrijdag 20 mei

19.00-21.30 uur

 

 12 t/m 16 jaar

Merlet- en Maaswaalcollege e.d.

 GRATIS entree

 i.s.m. jeugd en jongerenwerk Sociom 

 --------------------------------

zondag 29 mei

20.00-22.00 uur

(zaal open vanaf 19.15 uur)

 

hoofdprijs €125,-

geld- en goederen prijzen

deelname vanaf €4,-

(dit is geen kinderbingo)

--------------------------------  

 

 

 woensdag

8 juni

14.30 - 17.00 uur

Grasveld bij wijkgebouw Esterade.

Deelname 2,- incl. limonade en iets lekkers.

 

-------------------------------

Vrijwilligers gezocht!

Wie wil er komen helpen op woensdag 8 juni?
We zoeken nog vrijwilligers voor begeleiding van de spelletjes en het opbouwen en afbreken.
Voor meer info bel naar Esterade tel. 06-23123072

 

 -------------------------------

KernenCV Grave Estersveld - De Stoof 

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben wij met een bouwteam (samengesteld door de wijkraad) een KernenCV opgesteld. In dit KernenCV staan de belangrijkste kenmerken, sterke en minder sterke punten en focuspunten voor de toekomst. We hebben dit document gemaakt tijdens twee bijeenkomsten waarbij we met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat wij belangrijk vinden voor de toekomst van onze wijken. We werden daarin begeleid door twee externe moderatoren (in opdracht van de gemeente Land van Cuijk i.o.). De bewoners hebben hierop kunnen reageren.

U vindt het kernen CV van onze wijk Estersveld - de Stoof op de website: 

De kernenCV wordt nu verder uitgewerkt en later aangeboden aan het bestuur van de gemeente Land van Cuijk

 

-------------------------------

 

 Algemene Ledenvergadering Wijkraad Estersveld

dinsdag 17 mei 2022

19.30 uur.

 Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
  3. Jaarverslag Activiteiten
  4. Financieel Jaarverslag
  5. Verslag Kascontrole Commissie
  6. Verkiezing Kascontrolecommissie
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

------------------------------- 

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

------------------------------- 

 

Ruilbieb

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor meer kinderboeken, kook-, natuur- en informatieve boeken. U kunt een of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen. Bij slecht weer staat deze kast binnen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken.

Tussen ca.10.00 en ca.17.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 -------------------------------- 

 

 


Wij zijn op zoek naar een

 BESTUURSLID WIJK-  EN BUURTBEHEER

Ben jij betrokken bij de wijk? 

Wijkraad Estersveld /de Stoof zet zich, naast het organiseren van activiteiten, ook in om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.
Regelmatig is er overleg met gemeente en alle wijk- en dorpsraden in de gemeente Grave. Daar worden zaken besproken zoals het groenbeheer, verkeersveiligheid het speelruimteplan etc.

Heb jij interesse in deze vrijwilligersfunctie?
Stuur dan een mailtje naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -------------------------------- 
 

 

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------