Wijkgebouw Esterade is een openbaar gebouw.

Het dragen van een mondkapje is hier verplicht! 

 --------------------------------

vrijdag 18 juni

 

 Beachparty

 

19.30-21.30 uur

entree van 8 t/m 12 jaar (niet ouder i.v.m. coronaregels)


Entree: € 2,- 

 

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

(de regels van die avond vindt u ook via bovenstaande link)

 

 --------------------------------

 

Vrijwilligers gevraagd voor de

kinderbouwweek

(want zonder vrijwilligers geen bouwweek)

 

In de week van 23 t/m 27 augustus wordt er, als de versoepelingen volgens plan verlopen, weer een kinderbouwweek georganiseerd.
Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons liefst de hele week willen komen helpen. Kun je niet de hele week dan zijn we ook blij met minimaal 2 dagen. Ben je 15 jaar of ouder en heb je zin/tijd om ons te helpen met het begeleiden van de kinderen, meld je dan aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Als vrijwilliger ben je elke dag bezig van 9.30 tot 16.30 uur. Kom je ons team versterken? We maken er weer een gezellige week van! 

 

  --------------------------------

 

Wijk Estersveld, wijk de Stoof en de nieuwe gemeente Land van Cuijk
 
Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Om te zorgen dat de nieuwe gemeente toch dichtbij inwoners en ondernemers blijft staan, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Daar is dit jaar al mee begonnen.
  
Kernen CV
Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan een Curriculum Vitae; het Kernen CV. Met dit Kernen CV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad.
Voor het opstellen van dit Kernen CV is er per dorp of wijk een bouwteam actief. Een bouwteam bestaat uit 6 tot 15 inwoners/ondernemers en wordt samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In het Kernen CV komt te staan wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente.
Alle Kernen CV’s vormen de basis voor kernendemocratie.
 
Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?
Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente, bij een gemeente met 33 kernen wordt dat iets lastiger. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. 
Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren
Als wijkraad Esterveld / de Stoof gaan wij nu aan de slag met het vormen van het bouwteam voor onze beide wijken.
Het gaat in totaal over 2 bijeenkomsten die waarschijnlijk in september zullen gaan plaatsvinden. Voor het samenstellen van het bouwteam hanteren we hierbij een aantal criteria:

-Beide wijken zijn evenredig in het bouwteam vertegenwoordigd.
-Het bouwteam is voldoende veelzijdig.

Hiermee bedoelen we dat er voldoende diversiteit is. Denk aan goede mix van, inwoners, ondernemers, zorg- & welzijnsinstanties, verenigingen en stichtingen. 
Er wordt een constructieve bijdrage verwacht.    
 

Wil je jezelf hiervoor opgeven?  
Stuur een mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Meer informatie
Meer hierover kun je nog vinden op de website: www.onslandvancuijk.nl


Of bekijk het Youtube filmpje via: https://youtu.be/2LvzvfOafOY
 

 --------------------------------

 

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

 

8 juli digitale informatiebijeenkomst

 

Op donderdagavond 8 juli organiseert waterschap Aa en Maas een digitale informatiebijeenkomst over het dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravensteijn. 
Het projectteam presenteert dan de resultaten uit de werkateliers. Zo worden op 8 juli de 5 mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de dijkverbetering. Ook wordt uitgelegd hoe het projectteam en de leden van de ateliers de komende tijd gaan toewerken naar het pakket maatregelen dat uitgevoerd gaat worden, het zogenaamde voorkeursalternatief. 

Mocht u de digitale bijeenkomst bij willen wonen dat kunt u zich aanmelden via onderstaande link. U ontvangt na aanmelding een link naar de digitale informatiebijeenkomst.

https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/digitale-informatiebijeenkomst-dijkverbetering-cuijk-ravenstein

--------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

AED wordt geplaatst in de van Riemsdijcklaan


Nieuwe AED in Estersveld

Via de Hartstichting kon je kans maken op een AED voor je buurt.
De van Riemsdijcklaan 24 viel precies in het midden van de plek waar nog een AED nodig was in onze wijk.
Er werd aangemeld en al gauw kwam er bericht dat er eentje werd geplaatst!
Vanaf 1 juni is deze aangemeld en actief! Dat wil zeggen dat bij een noodmelding deze AED kan worden ingezet!
Zo is onze buurt weer een stukje hartveiliger!

De AED's in onze wijk zijn te vinden onder het blokje AED

 -------------------------------- 

 

 

-datum volgt-

20.00-22.00 uur

 

Hoofdprijs: 125 euro

geld- en goederenprijzen

gratis deelname aan Jackpot

 

  --------------------------------  

  

-datum volgt-

 

 FILMPJE KIJKEN, GAMEN, SPELLETJES DOEN,

EFFE CHILLEN

 Voor wie:


 JONGEREN VAN 12 T/M 15 JAAR

Merlet- en Maaswaalcollege*

(*voor alle jongeren uit Grave die naar het voortgezet onderwijs gaan)

 Tijd:

19.00-21.30 uur

 
Entree: 

 GRATIS entree

 i.s.m. jeugd en jongerenwerk Sociom

 

------------------------------- 

Terugplaatsing hondenspeelveld

Er is een verzoek binnengekomen van buurtbewoners uit het Estersveld.

Voor uw mening en/of suggestie, zie ingezonden brief welke u vindt bij het blokje "wijk-en buurtbeheer"

--------------------------------

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------