Welkom op de website van
Wijkraad Estersveld - de Stoof

 

Verbouwing toiletgroep


De verbouwing is bijna klaar. De gietvloer is gemaakt. De toiletpotten worden binnenkort gemonteerd. en de schilder komt ook nog. Op 12 juni is de oplevering en kan iedereen weer gebruik maken van de nieuwe toiletgroep.Buitenspeeldag in Grave
Zondag 9 juni 2024

13.00 - 16.00 uur
Waar? Rondom wijkgebouw Esterade
Spellenmiddag met springkussen, helmenrace, voetbalspel, golfbaan en nog veel meer!
Deelnamekaart € 2,- dat is inclusief drinken en iets lekkers.
Je kunt je laten schminken voor € 1,50
Ook toeschouwers kunnen genieten van de spelende kinderen op het gezellige terras!
Wil je helpen, bel of app naar Esterade

 tel. 06-23123072
Voor koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd!vrijdag 28 juni

Beach Party19.30 - 21.30 uur
voor kids van 8 t/m 12 jaar
entree €2,- of met partypas €1,50


Voor meer informatie over de disco: KLIK HIERBingo

zondag 9 juni

20.00-22.00 uur
(zaal open vanaf 19.15 uur)
hoofdprijs € 150,-
geld- en goederen prijzen
deelname vanaf € 4,-Update speelvelden en groen

Zoals men heeft kunnen lezen, is de gemeente LvC van plan om de speelvelden in het Estersveld aan te pakken.
Na het eerste initiatief van de gemeente Grave is het door corona stil komen te liggen en wordt het nu onder de nieuwe gemeente weer opgepakt.
Een aantal bewoners van het Estersveld hebben destijds een brief ontvangen met een link naar de tekeningen, zij konden tot 13 januari 2024 reageren. Op 17 januari heeft de wijkraad samen met de gemeente een eerste gesprek gevoerd. In totaal zijn er 45 reacties binnengekomen en deze zijn, over het algemeen vrij positief. Veel vraag was er voor kleinere speeltoestellen voor de jongere jeugd op alle speelvelden.

 

 

De groenvoorziening bij de speeltuinen zal ook worden aangepakt met enkele bomen , struiken en perken met veldbloemen.
Men gaat nu de ontwerpen aan passen. Zodra deze gereed zijn worden ze weer gepubliceerd, dit is echter wel het definitieve ontwerp.
Op korte termijn zal er begonnen worden om de wadi bij het wijkgebouw te vergroten, maar minder diep. Dit om toch de m3 te behouden en de veiligheid van de jonge jeugd te waarborgen nabij het wijkgebouw.

 


 

Plannen reconstructie N321
De provincie Noord-Brabant gaat onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg van Grave naar Cuijk (N321).Wat gaat er eerst gebeuren?
Eerst wordt het gedeelte rondom Gassel aangepakt. Het kruispunt Vegetasscheweg - Cuijksesteeg en het kruispunt Maasveld - Schaarweg maken hier onderdeel van uit.
De volgende maatregelen worden hier genomen:
* Er worden 2 rotondes aangelegd. Een op de huidige kruising van de N321 met de Cuijksesteeg en een op de kruising N321- Schaarweg.
* Tussen de nieuwe rotondes verdwijnt het fietspad aan de noordzijde.
* Daarvoor in de plaats komt aan de zuidzijde van de provinciale weg een breder fietspad. Dit is geschikt voor fietsers in 2 richtingen.
* Bij het tankstation wordt een mogelijkheid gemaakt om veilig linksaf te slaan.
* Bij de kruising Maasveld - ten Holtweg wordt een bredere in- en uitrit gemaakt. Zo kunnen vrachtwagens, tractoren en verkeer met aanhangers de draai beter maken.
* Er komen op meerdere plekken een betere oversteekplaats voor fietsers.
*Bestaande faunapassages worden gerestaureerd en aan de westkant van de rotonde Maasveld/Cuijksesteeg komen 2 nieuwe faunapassages te liggen.
* Een deel van de N321 wordt meegenomen in en afgestemd met de plannen van Waterschap AA en Maas, aangaande de dijkverbetering ter hoogte van de Cuijkse dijk bij Grave.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de provincie:

 


Wijziging lokatie Oud Papier Grave
In Grave vervalt de locatie van KBO Grave aan de Elisabethstraat. Inwoners kunnen vanaf het nieuwe jaar met hun papier terecht bij de Gasthuishoeve in Grave, nabij het Visio Onderwijs.  De inzameling op deze locatie is in de even weken op donderdag van 08:00 tot 20:00.
In de oneven weken kunt u het oud papier kwijt langs de brandweerkazerne (parkeerplaats oude hockeyveld). Tijd: van 16.00 - 19.30 uur
  Kindermiddag

Woensdag 5 juni


Als het weer het toelaat gaan wij een buiten activiteit doen.


Iedere woensdagmiddag (Uitgezonderd school vakanties)

van 14.30 t/m 16.00

 

KLIK HIER voor meer info


Kinderbouwweek 2024
van 13 t/m 16 augustus


Thema:
Mario's World


Digitale inschrijving vanaf:
Maandag 24 juni t/m vrijdag 5 juli
Maximaal 100 inschrijvingen
Vol = Vol


Klik hier voor meer informatie.
 

Senioren Bridgeclub
elke dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur
Wilt u meer informatie? Loop eens binnen! 

Bridgeclub Dummy
elke donderdagavond van 19.30-22.30 uur


 

De Maessanghers
Schipperskoor
elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur

Dijkverbetering
Update Dijkverbetering Estersveld
De plannen van Waterschap AA en Maas tav de dijkverbetering ter hoogte van het Estersveld zijn bekend. Concreet houdt dit volgende in:
* De dijk wordt 50 cm verhoogd en blijft 80 km.
* Er komt een rotonde boven de dijk bij de begraafplaats
* Het fietspad blijft aan de kant van het Estersveld en wordt 2-richting verkeer
* Planning werkzaamheden 2026/2027
Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.
In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

Ruilbieb

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor kookboeken, tuin- en hobbyboeken e.d. U kunt één of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken. Tussen ca.10.00 en ca.17.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb.
Wij wensen u veel leesplezier!

Afvalkalender

De nieuwe afvalkalender is te downloaden via
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/


 

Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.
Wilt u deze ook ontvangen?
Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!
Wilt u ons mailen? info@esterade.nl