zondag

12 februari

20.00-22.00 uur

(zaal open vanaf 19.15 uur)

 

hoofdprijs €125,-

geld- en goederen prijzen

deelname vanaf € 4,-

------------------------------

 

 vrijdag 

17 februari

en zaterdag 

18 februari

 

Carnaval voor de jeugd

 

19.30-21.30 uur 

voor kids van 8 t/m 14 jaar

entree € 2,-

 -----------------------------

vrijdag

31 maart

Jongerenavond

19.00-21.30 uur

spelletjes, muziek, gamen, chillen

Beatzz is voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar

alleen voor voorgezet onderwijs
Merlet- Maaswaalcollege e.d.
gratis entree

georganiseerd door
jeugd en jongerenwerk Sociom


  -----------------------------

 

Senioren Bridgeclub Fit
elke dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur

Wilt u meer informatie? Loop eens binnen!

***

Bridgeclub Dummy

elke donderdagavond van 19.30-22.30 uur

www.bcdummy.nl

***

De Maessanghers 

Schipperskoor
elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur

www.maessanghers.nl

------------------------------ 

woensdag

1 en 15 februari

Volksdansen

19.30-21.30 uur

Deze vaste groep danst om de 2 weken op de woensdagavond

(meer info? klik op het logo)

 ------------------------------

Georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk Sociom:

  ------------------------------

AFVALKALENDER 2023

De nieuwe afvalkalender is te downloaden via

https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/

 ------------------------------

 

 

Paasbingo

voor kinderen

 

Woensdag 29 maart

14.30-16.00 uur

deelname €2,-

voor kinderen t/m 6 jaar is hulp van een ouder/verzorger nodig

------------------------------ 


 Visie Estersveld & de Stoof
    

Inloopavond

dinsdag 7 februari

19.00-21.00 uur

 


In 2021 heeft de gemeente Land van Cuijk aan alle kernen, dus ook aan wijkraad Estersveld & De Stoof, gevraagd om een ​​kernenCV te maken voor beide wijken. Een bouwteam heeft daarmee in beeld gebracht wat zij voor de toekomst belangrijk vinden voor deze wijken. In 2022 is met alle kernen binnen de oude gemeente Grave begonnen met de uitwerking van deze KernenCV naar een wijkplan met behulp van Bureau SRO (Stedenbouw, Ruimtelijke ordening en Ontwikkeling).

Sinds september jl. is een projectgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van dit wijkplan en daarmee zijn de volgende thema's ontstaan:
1 Creëren hart in de wijk
2 Meer aandacht voor jongeren
3 Een groene en schone wijk
4 Een veilige wijk
5 Een bereikbare wijk
6 Een sportieve wijk

Om uw mening ook te horen, u bent uiteindelijk de belangrijkste boodschapper, wordt er een inloopavond georganiseerd op:

dinsdag 7 februari
vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur


Wijkgebouw Esterade
Estersveldlaan 41
Grave

Tijdens deze avond staan ​​er een aantal infoborden met alle uitgewerkte items van bovenstaande thema's. Elk item is een uitgewerkte concrete verbetering binnen de wijk Estersveld en/of de Stoof. Tevens kunt u vragen stellen aan het dan aanwezige team of aangeven of u ergens een bijdrage aan zou willen leveren.
De koffie en thee staat voor u klaar!

U kunt die avond uw voorkeur aangeven wat verbeterd moet worden en uiteindelijk wat de hoogste prioriteit in uw ogen verdient.

De projectgroep Wijkplan Estersveld & de Stoof

------------------------------

 

DIGITALE INFORMATIEBIJEENKOMST 

DIJKVERBETERING

Op dinsdag 24 januari a.s. houdt het Waterschap AA en Maas een online informatiebijeenkomst over het diverse Voorkeursalternatief (VKA), betreffende de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Daaronder valt ook het dijkgedeelte bij Grave. Diverse projectmedewerkers gaven tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het voorlopige plan en blikken vooruit op de volgende fase.
De digitale bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur eindigen.

Ook is het mogelijk om vragen te stellen via de chatfunctie.

Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst kan via de website van het waterschap

https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/digitale-informatiebijeenkomst-dijkverbetering-cuijk-ravenstein-2Verder is er naast deze digitale bijeenkomst nog een

INLOOPBIJEENKOMST 
 

Maandag 13 februari van 16.00 - 19.00 uur 
in CATHARINAHOF

Aanmelden is niet nodig.

 ------------------------------

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

------------------------------

 

   

 

Ruilbieb

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor kookboeken, tuin- en hobbyboeken e.d. U kunt één of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken. Tussen ca.10.00 en ca.17.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 -----------------------------

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------