Volksdansgroep DAGROES  staat voor DAnsGROepEStersveld en is opgericht bij de opening van Esterade in 1981.

De meeste van de 15 leden, zijn al 25 jaar of langer lid.

In de loop van de jaren zijn er enkele honderden dansen ingestudeerd uit diverse landen en werelddelen.

De groep danst om de 14 dagen op de woensdagavond o.l.v. een ervaren docente.

In het verleden werden diverse optredens verzorgd. Net als toen, staat nog steeds het plezier voorop.

 

Mocht u interesse hebben om onze groep te komen versterken, kom dan gerust een keertje kijken en/of meedoen.

Een beetje danservaring is gewenst.

Er wordt gedanst op de volgende data van 19.30 tot 21.30 uur.

 

2023:

4 en 18 januari
1 en 15 februari
1, 15 en 29 maart
12 en 26 april
10 en 24 mei

13 en 27 september
11 en 25 oktober
8 en 22 november
6 en 20 december

2024:

3, 17 en 31 januari
14 en 28 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april
8 en 22 mei