WIJKGEBOUW ESTERADE
BESTAAT 40 JAAR !
i

Wij maken er een feestjaar van met diverse activiteiten voor iedereen.

Wij starten met Burendag (zie hieronder)

 --------------------------------  

Let op! Esterade heeft horecagelegenheid in de zaal.

Voor deelname aan activiteiten in de zaal van Esterade is het CORONATOEGANGSBEWIJS nodig!

Inloop voor de bieb kan zonder CTB, ook voor vragen kunt u altijd binnen lopen.

 -------------------------------- 

 

zondag 17 oktober

20.00-22.00 uur

 

zaal open vanaf 19.15 uur

 

(Online) inschrijven verplicht!

Coronatoegangsbewijs nodig!

 U kunt ook even binnen lopen om in te schrijven op 

maandag- of dinsdagochtend of woensdag overdag

 

Hoofdprijs: 125 euro

geld- en goederenprijzen

gratis deelname aan Jackpot

 

  --------------------------------  WORKSHOP POMPOEN SNIJDEN

maandag 18 oktober

20:00 - 22.00 uur

12 euro p.p.

incl. pompoen, gebruik gereedschap en één consumptie

Coronatoegangsbewijs nodig!

Meer info en inschrijven 

 -------------------------------- 

Halloween knutselmiddag

 

woensdag 20 oktober

14.30-16.00 uur

 

Gratis deelname i.s.m. Sociom

Vanaf 13 jaar is een coronatoegangsbewijs nodig!

Meedoen kan vanaf 5 jaar 

Je kunt HIER inschrijven

 --------------------------------  

 vrijdag 22 oktober

Halloweendisco19.30 - 21.30 uur

Leeftijd: 8 t/m 14 jaar

Prijs voor het best verklede kind!

gratis entree 

i.s.m. Sociom

Coronatoegangsbewijs nodig vanaf 13 jaar!

Je kunt HIER inschrijven

 --------------------------------

 

  

vrijdag 5 november

 

 FILMPJE KIJKEN, GAMEN, SPELLETJES DOEN,

EFFE CHILLEN

 Voor wie:


 JONGEREN VAN 12 T/M 15 JAAR

Merlet- en Maaswaalcollege*

(*voor alle jongeren uit Grave die naar

het voortgezet onderwijs gaan)

 Tijd:

19.00-21.30 uur

 
Entree: 

 GRATIS entree

 i.s.m. jeugd en jongerenwerk Sociom

Coronatoegangsbewijs nodig vanaf 13 jaar!

 

--------------------------------

 

 

 

 

 

  

 

  

Wijk Estersveld, wijk de Stoof en de nieuwe gemeente Land van Cuijk 

 

We zoeken nog mensen uit wijk de Stoof (2 bijeenkomsten)

 
Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Om te zorgen dat de nieuwe gemeente toch dichtbij inwoners en ondernemers blijft staan, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Daar is dit jaar al mee begonnen.
  
Kernen CV
Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan een Curriculum Vitae; het Kernen CV. Met dit Kernen CV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad.
Voor het opstellen van dit Kernen CV is er per dorp of wijk een bouwteam actief. Een bouwteam bestaat uit 6 tot 15 inwoners/ondernemers en wordt samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In het Kernen CV komt te staan wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente.
Alle Kernen CV’s vormen de basis voor kernendemocratie.
 
Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?
Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente, bij een gemeente met 33 kernen wordt dat iets lastiger. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. 
Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren
Als wijkraad Esterveld / de Stoof gaan wij nu aan de slag met het vormen van het bouwteam voor onze beide wijken.
Het gaat in totaal over 2 bijeenkomsten die op 26 oktober en 17 november zullen gaan plaatsvinden. 

Voor het samenstellen van het bouwteam hanteren we hierbij een aantal criteria:

-Beide wijken zijn evenredig in het bouwteam vertegenwoordigd.
-Het bouwteam is voldoende veelzijdig.

Hiermee bedoelen we dat er voldoende diversiteit is. Denk aan goede mix van, inwoners, ondernemers, zorg- & welzijnsinstanties, verenigingen en stichtingen
Inmiddels hebben we nu 8 deelnemers gevonden en daar zijn we ontzettend blij mee!
Wel zien we daarin dat wijk de Stoof nog niet goed is vertegenwoordigd en om die reden zoeken we dus ook bij voorkeur mensen uit die wijk.
Ook nodigen we stichtingen, verenigingen, ondernemers en organisaties van beide wijken uit om contact met ons op te nemen om te kijken of je het bouwteam zou kunnen versterken. een mail Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Meer informatie
Meer hierover kun je nog vinden op de website: www.onslandvancuijk.nl
Of bekijk het Youtube filmpje via: https://youtu.be/2LvzvfOafOY
 


--------------------------------  

Dijkverbetering

Er is een zgn. werkatelier samengesteld , waarin gemeente, provincie, rijkswaterstraat, aanwonenden en belanghebbenden zitting hebben. Samen gaan zij een plan maken om de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein aan te pakken en vorm te geven. Hiermee wordt ook rekening gehouden met o.a. natuur, recreatie, historie etc.
Omdat dit ook consequenties heeft voor Grave, en dus ook voor o.a. de dijkwoningen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor de betrokkenen dan een uitnodiging zullen ontvangen. Op de site van Waterschap Aa en Maas kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

In de nieuwsbrief van Waterschap Aa en Maas vindt u het laatste nieuws.

 

 

Ruilbieb

De ruilbieb staat dagelijks buiten. Aan de voorkant vindt u de boeken voor volwassenen en aan de zijkant liggen de kinder- en jeugdboeken.
Verder is er nog een kast bijgeplaatst voor meer kinderboeken, kook-, natuur- en informatieve boeken. U kunt een of meerdere boeken meenemen of u kunt er boeken in terugleggen. Bij slecht weer staat deze kast binnen. Tijdens openingstijden kunt u hier binnen gebruik van maken.

Tussen ca.10.00 en ca.17.00 uur kunt u terecht in onze buitenbieb.

Wij wensen u veel leesplezier! 

 -------------------------------- 

        

AED wordt geplaatst in de van Riemsdijcklaan


Nieuwe AED in Estersveld

Via de Hartstichting kon je kans maken op een AED voor je buurt.
De van Riemsdijcklaan 24 viel precies in het midden van de plek waar nog een AED nodig was in onze wijk.
Er werd aangemeld en al gauw kwam er bericht dat er eentje werd geplaatst!
Vanaf 1 juni is deze aangemeld en actief! Dat wil zeggen dat bij een noodmelding deze AED kan worden ingezet!
Zo is onze buurt weer een stukje hartveiliger!

De AED's in onze wijk zijn te vinden onder het blokje AED

 --------------------------------  

 

 


Wij op zoek naar een

 BESTUURSLID WIJK-  EN BUURTBEHEER

Ben jij betrokken bij de wijk? 

Wijkraad Estersveld /de Stoof zet zich, naast het organiseren van activiteiten, ook in om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.
Regelmatig is er overleg met gemeente en alle wijk- en dorpsraden in de gemeente Grave. Daar worden zaken besproken zoals het groenbeheer, verkeersveiligheid het speelruimteplan etc.

Heb jij interesse in deze vrijwilligersfunctie?
Stuur dan een mailtje naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -------------------------------- 
 

 

 Wijkraad Estersveld/De Stoof verstuurt elke maand een NIEUWSBRIEF.

 Wilt u deze ook ontvangen? 

Ga naar NIEUWSBRIEF bovenaan deze pagina en schrijf u in!

Wilt u ons mailen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------