► De Stoofweg is een drukke doorgaande weg met veel (vracht)verkeer. De brug over de Raam is te smal en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Om de rijbanen voor het snelverkeer voldoende breed te houden, is er indertijd voor gekozen om de brug te voorzien van een smal trottoir en een smalle fietsstrook. Deze fietsstrook is niet afgescheiden van de weg, maar slechts voorzien van een kleurmarkering. De huidige brug is derhalve vooral onveilig voor fietsers en voetgangers. De brug wordt intensief gebruikt, en vormt ook een belangrijke schakel tussen basisschool De Sprankel en de gymzaal. De situatie zal in de toekomst alleen nog maar verergeren, als Hartenaas verplaatst wordt en alle kinderen uit De Stoof via deze brug naar school moeten gaan. De Wijkraad dringt er daarom bij de Gemeente op aan om naast de brug een aparte voetgangers-fietsbrug aan te leggen.

► Onder de Stoofweg is ter hoogte van rivier de Raam een tunneltje aangelegd met de bedoeling dat bewoners zo via een veilige onderdoorgang de overkant van de weg kunnen bereiken. In de praktijk blijkt het tunneltje te smal en een geliefde hangplek voor jongeren. Mede door de gebrekkige verlichting, de graffiti en het drugsgebruik dat daar plaats vindt, ervaren veel bewoners het tunneltje als onveilig. De Gemeente heeft het tunneltje in het najaar van 2014 opgeknapt, de verlichting aangepast en de wanden overgeschilderd. Er zijn geen plannen om het tunneltje te sluiten. Wel wordt aan bewoners gevraagd eventuele verloedering bij de Gemeente te melden.

► Op de rotonde aan de Stoofweg ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, omdat kinderen (en ouders) tegen het verkeer in rijden. De Gemeente heeft daarover gesproken met de directies van de aanpalende scholen. Een echte oplossing is niet in zicht. De Gemeente kan af en toe handhavend optreden, maar ziet  hier vooral een mentaliteitsprobleem.