2015 Tijdens de wijkschouw werd gevraagd om extra parkeerplaatsen bij de Scheerling.

Antwoord gemeente:
Het gemeentelijke parkeerbeleid is gericht op het creëren van voldoende parkeergelegenheid in de verschillende deelgebieden van de gemeente. Vastgestelde kencijfers en normen vormen de grondslag voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen, zo ook tijdens de bouw van woonwijken. Door de toename van het aantal auto’s per gezin maar ook door het niet geheel parkeren op eigen terrein (indien dit mogelijk is) neemt de parkeerdruk in verschillende deelgebieden toe, hierdoor is het voor ons als gemeente ook lastig om hier grip op te krijgen.

Ten aanzien van de Scheerling zijn er deels woningen met parkeermogelijkheid op eigen terrein waar één of twee auto’s geparkeerd kunnen worden (rijtjeswoningen). Bewoners dienen dit te gebruiken om de parkeerplaatsen in de openbare ruimte vrij te houden en parkeerdruk te voorkomen. Naast een enkele oprit dienen garageboxen ook gebruikt te worden als parkeervoorziening (dit wordt in parkeerberekeningen ook meegenomen). Indien personen dit nalaten wordt er automatisch in de openbare parkeervakken geparkeerd indien men bv. 2 auto’s heeft. Dit heeft tot gevolg dat er enige parkeerdruk ontstaat. Zoals eerder vermeld neemt het autobezit per huishouden toe. Met de combinatie van het niet geheel benutten van alle parkeermogelijkheid vormt zich enige parkeerdruk.

 

► 2015 Met name in de wijk Estersveld wordt vaak geklaagd over een gebrek aan parkeerplaatsen. Toen Estersveld werd gebouwd waren er minder auto’s per gezin dan nu. Helaas is er in de wijk weinig ruimte voor extra parkeerplaatsen. Wijkbewoners wijzen er ook op dat er vaak slordig wordt geparkeerd. In de Burgemeester Raymakerslaan heeft de Gemeente in het najaar van 2014 extra parkeerplaatsen aangelegd en op een aantal parkeerstroken belijning aangebracht.

►2015  In wijk De Stoof wordt over het algemeen niet zozeer geklaagd over een gebrek aan parkeerplaatsen, maar wel over de doorstroming van het verkeer. Langs de Hoplaan staan regelmatig auto’s geparkeerd, hetgeen de doorstroming van het verkeer hindert en voor een onveilige situatie zorgt op de T-splitsing met de Andoornweg. Ook in de bocht van de Tijmlaan ter hoogte van het Knoopkruid is sprake van verkeershinder door geparkeerde auto’s. Het betreft hier de rijbaan voor een aantal seniorenwoningen. De Gemeente geeft aan dat er in de Stoof een snelheidsbeperking geldt. Er mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. De straten zijn zo ontworpen dat harder rijden ontmoedigd wordt. Op genoemde plekken is parkeren langs de rijbaan toegestaan, en dat blijft ook zo.