► De Gemeente doet regelmatig onderzoek naar de staat van wegen en pleinen. Urgente zaken worden snel opgepakt. Voor periodiek onderhoud wordt een schema opgesteld. De financiële situatie noopt de Gemeente om prioriteiten te stellen. Gevolg daarvan is dat er momenteel minder geld en tijd beschikbaar is dan voorheen. Het onderhoud van wegen en openbaar groen blijft echter een regelmatig terugkerend onderwerp in het overleg tussen Wijkraad en Gemeente. Burgers kunnen klachten ook rechtstreeks melden aan de Gemeente.

► Grave kent naast verharde wegen ook een aantal onverharde paden, zoals de Hongerkampseweg en het Waaipad. De Gemeente zegt deze paden gemiddeld 2x per jaar te egaliseren en van een nieuwe grindlaag te voorzien. De paden worden niet alleen door voetgangers en fietsers gebruikt, maar ook door agrariërs die langs deze paden hun land hebben. De data waarop het onderhoud wordt uitgevoerd, worden afgestemd op het gebruik door deze agrariërs. De Wijkraad heeft aan de Gemeente gevraagd om na te gaan of de met de agrariërs gemaakte afspraken over het gebruik van deze zandpaden ook worden nagekomen.