► Op veel straten in Estersveld wordt te hard gereden. Het is ondoenlijk om overal verkeersdrempels neer te leggen. Weggebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat zij in een woonwijk rijden en met hun gedrag anderen in gevaar kunnen brengen. Aan de Gemeente is gevraagd om regelmatig te controleren. Bijna alle kruisingen in de wijk zijn gelijkwaardig. Dit houdt in dat rechts voorrang heeft. Om dit te benadrukken zal de Gemeente periodiek een bord plaatsen met de tekst: “Hedde ’t deur? Rechts gaat veur”.

► In de Essinklaan is ter hoogte van de Jumbo een verhoogd plateau aangebracht als verbinding tussen winkel en parkeervoorziening. Het betreft een druk punt waar zowel voetgangers, fietsers en automobilisten gebruik van maken. Op dat punt ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties omdat weggebruikers onvoldoende rekening houden met elkaar. Wellicht kan de situatie daar verbeterd worden. Aan de Gemeente is gevraagd daar nog eens goed naar te kijken.

► De stoeptegels op de kruising van de Van Alenstraat met de Estersveldlaan verzakken regelmatig. Dit wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer van de Jumbo dat via deze kruising de wijk uitrijdt. Af en toe herbestraten haalt weinig uit. De ondergrond is veel te zacht. De stoeptegels zijn begin 2015 vervangen door klinkers.