2015  Tijdens de wijkschouw vragen bewoners of er een drempel geplaatst kan worden op de hoek van de Hoplaan en de Andoornweg.

Antwoord gemeente:
Het inpassen van een dergelijke maatregel betreft een ingrijpende infrastructurele aanpassing, zeker gelet op het grote kruisingsvlak bij deze kruising. Binnen de wijk geldt een 30km zone. Dit regime past binnen deze woonstraten en het wegbeeld met uitsluitend de bestemmingen naar woningen. De wijk heeft geen doorgaande wegen naar overige wijken / gebieden. Eventuele hardrijders / onwenselijk gedrag zullen met name veroorzaakt worden door of bewoners of bekenden van de wijk. Het is zodoende goed om personen aan te spreken indien deze onwenselijk gedrag vertonen.
De kruising Hoplaan-Andoornweg is breed opgezet waarbij er zodoende ruime zichthoeken zijn. Met een aanrijdsnelheid van 30 km/h kan men zodoende goed op elkaar anticiperen. Een verkeersdeelnemer dient volgens de regels bestuurders van rechts voorrang te geven.

 

► 2015 De wijkraad ontvangt veel klachten over automobilisten die te hard rijden. Ook in De Stoof. Het euvel doet zich vooral voor op doorgaande wegen zoals de Hoplaan, de Tijmlaan en de Andoornweg. De wijk is indertijd zo ontworpen dat hardrijden wordt tegengegaan. Verdere verkeersremmende maatregelen worden door de Gemeente niet overwogen. Automobilisten dienen zich ervan bewust te zijn dat zij met hun rijgedrag anderen in gevaar brengen.

► 2015 Verkeer dat vanaf de Hoplaan rechtsaf de Andoornweg inrijdt, heeft geen zicht op fietsers die rechts van het Waaiwielpad afkomen. Daardoor zijn er op dat punt al een aantal (bijna-)ongelukken gebeurd. De Wijkraad heeft de Gemeente in november 2014 gevraagd om de kruising veiliger te maken.

juli 2015  Onlangs is de situatie bij de Andoornweg met de kruising Waaiwielpad veiliger gemaakt door extra markeringen aan te brengen op het wegdek.

 

    kruising Andoornweg - Waaiwielpad