ZELFBEHEER IN HET GROEN
De gemeente zet met "zelfbeheer in het groen" in op het betrekken van burgers bij het groenbeheer in de eigen straat of buurt.

HOE WERKT DIT
In overleg met de wijk-of dorpsraad (maar het kan b.v. ook een buurt- of sportvereniging zijn), gaan bewoners het groen in de eigen leefomgeving onderhouden. D.w.z., ze ruimen het zwerfafval op, verwijderen het onkruid, begieten bij langdurige droogte de heesters en verrichten ander, eenvoudig groenonderhoud. Voor dit werk ontvangt de wijk- of dorpsraad 70%  van de kosten die de gemeente er zelf aan zou hebben. 
De vergoeding dient weer ten goede te komen aan de buurt, b.v. door het geld te gebruiken voor een gezamenlijke activiteit (buurtbarbecue e.d.) of verbetering van de openbare ruimte (b.v. bankje ). Bij een (sport-) vereniging kan de vergoeding worden ingezet om de contributie te verlagen of aanschaf van extra spelmaterialen. 
Zelfbeheer in het groen slaat twee vliegen in een klap. Door samen het groen te onderhouden en door de vergoeding ten goede te laten komen aan een gemeenschappelijk doel, wordt geïnvesteerd in de sociale cohesie van een gemeenschap.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.