ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS IN ESTERSVELD 

Enkele jaren geleden is door de provincie subsidie aan gemeentes beschikbaar gesteld voor projecten, die de leefbaarheid in o.a. de wijken moeten verhogen.
De diverse wijkraden hebben destijds, samen met de inwoners, kunnen aangeven voor welke projecten (kort- of langlopend, groot of klein) men dit bedrag zou willen besteden.
Een van de projecten in het Estersveld, was het plaatsen van ondergrondse glascontainers. Wijkraad Estersveld/De Stoof heeft hiervoor de subsidie van meerdere jaren gebruikt.
Vanuit het iDOP (integraal DorpsOntwikkelingsPlan) is door Wijkraad Estersveld/De Stoof in samenwerking met Gemeente en de Jumbo dit project gerealiseerd.

Wij hopen, dat dit project zal bijdragen aan een verhoogde leefbaarheid in de wijk.

 

 

     

                                                                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas worden er wel eens andere spullen bij de containers neergezet. Dit is echter NIET de bedoeling.
Vlakglas en andere materialen kunt u inleveren op de milieustraat in Haps.