5 juli 2017
Onderzoek naar brug over de Raam
Mogelijk kunnen leerlingen van de nieuw te bouwen Brede School Oost straks via een brug over het de Graafsche Raam naar school. Wethouder Jeroen Joon kreeg dinsdagavond 4 juli tijdens de raadsvergadering de opdracht de mogelijkheid voor de aanleg van een brug te onderzoeken. Joon moet na de zomer met een nieuw voorstel komen. Het wordt wel krap om alle verkeersmaatregelen te nemen, omdat volgens de planning het nieuwe schoolgebouw in het tweede kwartaal van 2018 moet worden opgeleverd.

Fietspad
Behalve een onderzoek naar de aanleg van de brug wordt er gekeken of er een fietspad moet worden aangelegd op de groenstrook parallel aan de Jan Luijkenstraat.


***

 

19 april 2017
Informatiebijeenkomst Brede School Oost
Op woensdag 19 april was er een informatiebijeenkomst in Catharinahof. Deze ging geheel over de verkeersstromen rond de nieuw te bouwen school.
Tijdens deze avond werden de 5 varianten besproken. lees hier het verslag.

 

***

juli 2016
De Brede School

In oktober 2013 is door de Gemeenteraad van Grave besloten tot de bouw van twee Brede Scholen.
De Brede School West is inmiddels gerealiseerd op de locatie van de Raamdonk. Met de bouw van de Brede School Oost moet nog worden begonnen.
Een Brede School is een gebouw waarin meerdere organisaties samenwerken. In het geval van de Brede School Oost zou dat basisschool De Sprankel, basisschool Hartenaas, kinderopvang De Eerste Stap, de GGD en de Wijkraad zijn.
De Brede School Oost zou oorspronkelijk worden gerealiseerd op de locatie van de Sprankel. Nadeel daarvan was echter dat de leerlingen van De Sprankel een jaar lang elders gehuisvest zouden moeten worden. Immers, het huidige gebouw zou eerst moeten worden gesloopt voordat er op dat terrein nieuwbouw kan worden gepleegd. Een ander nadeel betreft de verkeersveiligheid: het drukke kruispunt van de Estersveldlaan met de Essinklaan zou door de toestroom van leerlingen van Hartenaas nog drukker worden.
In de loop van 2014 kreeg de Gemeente de kans om delen van het Visioterrein aan te kopen. Aanvankelijk ging het alleen om Visio-West. Later bleek ook een deel van Visio-0ost te koop. De Gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met aankoop van beide delen, en daarbij opgemerkt dat Visio-Oost gebruikt moet worden voor de realisatie van de Brede School Oost. Voor uw oriëntatie: de Brede School Oost komt achter de nieuwe Visiogebouwen te liggen in het verlengde van de Van Steenhuijslaan. Op de locatie van de Sprankel worden te zijner tijd woningen gebouwd.

In juli 2016 is er een informatiebijeenkomst gehouden waarin de Gemeente de invulling van het nieuwe bouwterrein heeft gepresenteerd. Tijdens die avond waren er veel vragen over de verkeersstromen naar en rond de school. Inmiddels is er een werkgroep aan de slag die het College hierin gaat adviseren. De Gemeente verwacht dat de Brede School eind 2017 klaar zal zijn.

Onze Wijkraad gaat niet mee naar de Brede School. In mei 2016 heeft de Gemeenteraad ermee ingestemd dat wijkcentrum Esterade definitief open blijft.