Volksdansgroep DAGROES  staat voor DAnsGROepEStersveld en is opgericht bij de opening van Esterade in 1981.

De meeste van de 15 leden, zijn al 25 jaar of langer lid.

In de loop van de jaren zijn er enkele honderden dansen ingestudeerd uit diverse landen en werelddelen.

De groep danst om de 14 dagen op de woensdagavond o.l.v. een ervaren docente.

In het verleden werden diverse optredens verzorgd. Net als toen, staat nog steeds het plezier voorop.

 

Mocht u interesse hebben om onze groep te komen versterken, kom dan gerust een keertje kijken en/of meedoen.

Een beetje danservaring is gewenst, doch niet noodzakelijk.

 

Er wordt gedanst op de volgende data van 19.30 tot 21.30 uur :

  

2019:

9 en 23 januari

6 en 20 februari

13 en 27 maart

10 en 24 april

8 en 22 mei

11 en 25 september

9 en 23 oktober

6 en 20 november

4 en 18 december 

 

2020:

8 en 22 januari

5 en 19 februari

4 en 18 maart

8 en 22 april

6 en 20 mei